Tầm nhìn – Sứ mệnh

Ngành chăm sóc sắc đẹp đang là xu thế & là ngành đào tạo trọng điểm của Quốc Gia.
Chất lượng cuộc sống đã được nâng cao: ” Ăn No Mặc Ấm” đã được thay thế bằng: “Ăn Ngon Mặc Đẹp & Suy Nghĩ Tích Cực, Sống Hạnh Phúc.”
Công Ty CP Đào Tạo JobLife, ra đời để thực hiện sứ mệnh:
** Nâng cao chất lượng đào tạo nghề chăm sóc sắc đẹp chuẩn Tổng Cục Dạy Nghề Quốc Gia.
** Đào tạo và cung cấp đội ngũ thợ, chuyên viên ngành chăm sóc sắc đẹp có kiến thức, kỹ năng nghề và thái độ tốt nhất đáp ứng nhu cầu của thời đại.
** Nâng cao thu nhập & chất lượng cuộc sống cho đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy nghề.
** Nâng cao thu nhập & chất lượng cuộc sống cho đội ngũ chuyên viên, thợ chính, thợ phụ ngành chăm sóc sắc đẹp.
** Nâng cao chất lượng dịch vụ ngành chăm sóc sắc đẹp.
** Chung tay tích cực hoạt động cộng đồng vì một xã hội văn minh, giàu đẹp và nhân văn.